Cykl webinarów: Problemy neurologiczne w POZ cz. 3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zaprasza lekarzy na ostatni webinar z cyklu: Problemy neurologiczne w POZ.
W tej części prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar opowie o parkinsonizmach i chorobie Parkinsona. Temat wykładu: Choroba Parkinsona i parkinsonizmy – współczesne możliwości terapeutyczne

Webinar odbędzie się w poniedziałek 01.06.2020 r. o godzinie 19:30.

Partnerem edukacyjnym webinaru jest firma Merz
Merz
prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar
Prof. Monika Rudzińska-Bar jest lekarzem. specjalistą neurologiem i rehabilitacji medycznej. W latach 2014-2019 była kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2019 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach neurodegeneracyjnych powodujących zaburzenia ruchowe, w tym parkinsonizm, dystonie, drżenie, ataksje, zaburzenia chodu i otępienie oraz na leczeniu toksyną botulinową. Jest autorką i współautorka ponad 150 publikacji w czasopismach indeksowanych w Pub-Med., 7 monografii, 19 rozdziałów w książkach (indeks Hirscha = 21, IF ponad 200). Za publikacje książkowe dwukrotnie uzyskała Nagrodę Ministra Zdrowia: w 2013 roku za multimedialny “Atlas zaburzeń i chorób ruchu” oraz w 2017 za dwutomowy podręcznik „Toksyna botulinowa w praktyce klinicznej”. Od 2018 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz przewodniczącą Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest członkiem z wyboru American Association of Neurology i aktywnym członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych (np. European Huntington Disease Network, Movement Disorders Society, Dystonia Genetic Consortium). Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Była organizatorem wielu konferencji naukowych, międzynarodowych i krajowych odbywających się w Polsce.

Zapraszamy również na stronę PTMR poświęconą webinarom.