Opieka Koordynowana: Nowe role w zespole POZ

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym materiałem edukacyjnym skupiającym się na aspektach związanych z działaniem opieki koordynowanej w POZ. Niniejszy materiał video został nagrany w gdańskiej przychodni BaltiMed. Kierownik przychodni dr Andrzej Zapaśnik wraz ze swoim zespołem omówił role jakie pełnią koordynator, pielęgniarka, edukator i dietetyk.

Wprowadzenie: dlaczego opieka koordynowana w POZ? Podstawy formalno-prawne wynikające z ustawy o POZ, zmiany rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych w POZ i zarządzenia Prezesa NFZ.

W związku z Państwa licznymi pytaniami i wątpliwościami, przychodzimy do Państwa z materiałami edukacyjnymi związanymi z opieką koordynowaną. W niniejszym materiale video znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat ram formalno-prawnych, zasad i możliwości realizacji koordynacji w POZ od 01.10.2022.

Konferencja POZ NAJ Przyszłość

Zapraszamy do nagrania Konferencji POZ NAJ Przyszłość – wydarzenia kierowanego w szczególności do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, menadżerów systemowych regulatora i płatnika.