QUIZ: Oksykodon – II szczebel drabiny – jak go wykorzystać? Copy