QUIZ: Ocena bólu w gabinecie lekarza rodzinnego. Drabina analgetyczna (od paracetamolu po leki opioidowe) Copy