Posłuchaj cyklu podcastów:

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ (2018)

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ – Wstęp i epidemiologia

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Rozpoznanie otępienia

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Kryteria rozpoznania otępienia

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Otępienie w chorobie Alzheimera

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Nasilenie otępienia

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Otępienie naczyniowe

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – BPSD

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Pobudzenie u osób z otępieniem

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Zaburzenia świadomości

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Ocena stanu zdrowia somatycznego

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Ocena prowadzonego leczenia farmakologicznego

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Ocena psychologicznych i psychopatologicznych przyczyn pobudzenia

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Najczęstsze przyczyny pobudzenia

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Poznanie konkretnych przyczyn

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leczenie farmakologiczne pobudzenia w otępieniu

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leki prokognitywne

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leki przeciwpsychotyczne

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leki przeciwdepresyjne

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leki uspokajające

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leki nasenne

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Leki przeciwpadaczkowe

Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem – Podsumowanie