Ból jest złożonym zjawiskiem dotykającym wielu sfer funkcjonowania Pacjenta, w tym jego sfery psychologicznej. Aby skutecznie prowadzić leczenie bólu, także w ramach praktyki lekarza rodzinnego, konieczna jest podstawowa wiedza w zakresie udzielania Pacjentowi z bólem pomocy psychologicznej.

Więcej na ten temat w materiale wideo.

Wykład prowadzi:

dr n. hum. w zakresie psychologii Anna Ratajska

Absolwentka Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na UKW, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta uzależnienia od nikotyny, trener komunikacji klinicznej oraz trener umiejętności społecznych.

Główny kierunek jej zainteresowań naukowych i praktycznych to komunikacja kliniczna, psychologia osób chorych somatycznie (szczególnie psychokardiologia i opieka paliatywna) oraz psychoterapia.

Przez 20 lat pracowała jako adiunkt na Wydziale Psychologii UKW w Bydgoszczy, była także Pełnomocnikiem Rektora ds. Centrum Komunikacji Klinicznej; pracowała również jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK.

Obecnie jest kierownikiem Psychologicznego Centrum Terapeutyczno-Badawczego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy oraz adiunktem w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.