Ból krzyża jest jednym z istotnych problemów, z którymi mierzą się na co dzień lekarze rodzinni. Aż 47% Pacjentów cierpiących z powodu dolegliwości bólowych odczuwa ból właśnie w okolicy okołokręgosłupowej. Przewlekłe dolegliwości tej okolicy dotykają nawet 23% całej populacji. Pacjenci ci w pierwszej kolejności zgłaszają się do gabinetów lekarzy rodzinnych. Zwykle ból ten ma charakter epizodyczny i najczęściej ma tendencje do samoograniczenia się (zwykle w ciągu do 6 tygodni), w zasadzie niezależnie od podejmowanego leczenia.

Niezwykle istotnym elementem postępowania z Pacjentami z dolegliwościami bólowymi krzyża jest identyfikacja czynników ryzyka nawrotów tych dolegliwości bólowych. To przede wszystkim wcześniejsze doświadczenia bólowe, ogólny stan zdrowia Chorego, stan psychiczny, zaburzenia lekowe, a wreszcie status ekonomiczny, wykonywana praca i aktywność socjalna.

U większości Pacjentów ból dolnego odcinka kręgosłupa związany jest ze zmianami zwyrodnieniowymi, przeciążeniem różnych struktur kręgosłupa i otaczających tkanek. W około 1/10 wszystkich przypadków można zidentyfikować poważne problemy, takie jak infekcja, stan zapalny, ucisk korzenia nerwowego czy guz.


Opis przypadku (case study) wraz z objaśnieniem znajduje się w quizie.