Projekt edukacyjny PTMR:
Leczenie bezsenności w praktyce lekarza POZ

MATERIAŁY DODATKOWE

W opracowanych materiałach omówiono wszystkie najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem zgłaszającym zaburzenia snu, które pozwolą przeprowadzić go od momentu pojawienia się problemów ze snem i ich komplikacji aż do prawidłowego postępowania niefarmakologicznego i leczenia.

W kursie uwzględniono także wskazania do konsultacji z psychiatrą oraz możliwości skierowania do poradni leczenia zaburzeń snu, a także omówiono objawy alarmujące w bezsenności, których pojawienie się powinno wzbudzić szczególną czujność i ostrożność u lekarzy rodzinnych.

Głęboko wierzymy w to, że przygotowane we współpracy ze specjalistami materiały edukacyjne pozwolą zwiększyć świadomość lekarzy w zakresie problemów ze snem wśród pacjentów zarówno młodych, jak i starszych, przez co wpłyną na poprawę jakości opieki, a przez to także na jakość życia chorych.

Ukończenie kursu z pozytywnym wynikiem (minimum 60 % poprawnych odpowiedzi w teście składającym się z pytań zamkniętych) uprawnia do uzyskania 11 punktów edukacyjnych oraz certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.

Certyfikat będzie można znaleźć w zakładce „moje konto”, w kolumnie „certyfikaty.”

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”, sekretarz Rady Naukowej kongresu „Top Medical Trends”. Członkini Rady Naukowej „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Wykładowca, organizator szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.