Ponad połowa z naszych Pacjentów powyżej 85. roku życia skarży się z powodu występowania bólu przewlekłego. Im starszy wiek, tym większe ryzyko związane z występowaniem tego bólu. Zwykle jest on związany z chorobami  układu mięśniowo-szkieletowego, ale zdarzają się także inne dolegliwości bólowe. Jak sobie z nimi radzić u pacjentów w starszym wieku, często z towarzyszącymi licznymi chorobami? O tym w materiale wideo.

Wykład prowadzi:

dr n. med. Marzena Dubiel

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Ukończyła studia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodu lekarza uczyła się w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadziła działalność dydaktyczną. Jest autorką wielu publikacji w czasopismach medycznych. Przez jedenaście lat wraz z mężem lekarzem, prowadziła prywatny dom opieki. Pracowała w poradni geriatrycznej i gabinecie lekarza rodzinnego. Obecnie konsultuje geriatrycznie w Centrum Wsparcia Opiekunów w Skawinie i placówce dziennego pobytu.
Od początku życia zawodowego zajmuje się leczeniem osób w wieku podeszłym. Jej głównym obszarem zainteresowań jest opieka długoterminowa, instytucjonalna i domowa oraz współpraca między przedstawicielami różnych poziomów usług zdrowotnych w celu poprawy jakości opieki nad osobami w wieku podeszłym.
Jest praktykiem, uważa, że prawidłowe podejście geriatryczne wymaga indywidualnej oceny chorego, ustalenia wraz z chorym i jego rodziną celów opieki i zaplanowania długoterminowego postępowania. Jest zdania, że każdy ma realny wpływ na swoje zdrowie i w związku z tym promuje działania prewencyjne, także u chorych w starszym wieku. W relacjach z pacjentem i jego rodziną przyjmuje postawę opartą na zaufaniu i wierzy w siłę dobrej komunikacji.