Ból przebijający to przejściowy wzrost natężenia bólu, najczęściej powyżej 5 w skali NRS, który charakteryzuje się krótkim czasem trwania (najczęściej do 60 minut, eskaluje szybko najczęściej do 10 minut) i występuje wyłącznie u Pacjentów, których ból podstawowy jest dobrze kontrolowany. Należy właśnie na ten element zwrócić szczególną uwagę, aby odróżnić ból występujący jako ból przebijający od bólu końca dawki, który związany jest z tym, że tak naprawdę Pacjent nie jest dobrze wymiareczkowany w zakresie stosowanego leczenia przeciwbólowego. Zaostrzenia bólu występujące pomiędzy okresami podawania leku zawsze zbiegają się z końcem działania poprzedniej dawki stosowanego leku opioidowego.

Każde istotne zwiększenie natężenia bólu u Chorego, nawet takie, które nie spełnia wyżej przedstawionych kryteriów zwane jest obecnie bólem epizodycznym. Jest to definicja szersza od samego bólu przebijającego. Należy zwrócić uwagę, że część piśmiennictwa podaje, iż taki charakter bólu występuje u praktycznie wszystkich leczonych Chorych. Istotne jest zwrócenie uwagi na charakter i pochodzenie występującego bólu przebijającego. Generalnie można go podzielić na ból występujący incydentalnie (bez wyraźnej przyczyny) lub związany z aktywnością chorych. W obu przypadkach można zastosować leki o szybkim mechanizmie działania. W wypadku bólu idiopatycznego (bólu, którego wystąpienia epizodu nie da się przewidzieć wcześniej), najbardziej zalecanym preparatem jest fentanyl podawany drogą donosową, podjęzykową lub podpoliczkową, który pozwala na szybką reakcję w czasie do 10 minut, w zależności od drogi podania. Jest on w stanie zniwelować dolegliwości bólowe występujące u Pacjenta. Jeśli zaś ból związany jest z aktywnością Chorego, wtedy możemy pozwolić sobie na poszerzenie charakteru stosowanych leków o analgetyki opioidowe podawane w formie doustnej bądź podskórnej, mogąc przewidzieć występowanie dolegliwości związanych np. z prowadzoną u Chorego toaletą, rehabilitacją, transportem czy defekacją. W takim wypadku Chory może otrzymać dawkę szybko uwalniającego się leku przeciwbólowego doustnie bądź podskórnie. Najczęściej równa się ona 10-20% dawki dobowej opioidu, który ten Chory stosuje do leczenia bólu podstawowego.