Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej przewlekłej choroby nerek, jej diagnozowania i leczenia w POZ. Ankieta dedykowana jest lekarzom pracującym w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przewlekła choroba nerek (PChN) występuje znacznie częściej, niż dotychczas sądzono. Tylko w Polsce na różne stadia tej choroby może cierpieć ponad 4 miliony osób, z czego zdecydowana większość nie ma świadomości choroby. Dlatego tak ważna jest wiedza lekarzy POZ w zakresie rozpoznawania przewlekłej choroby nerek i postępowania z pacjentami obciążonymi PChN.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Polskie Towarzystwo Nefrologiczne zapraszają lekarzy pracujących w POZ do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym PChN, doświadczenia związanego z rozpoznawaniem PChN i prowadzeniem chorych obarczonych PChN. Państwa wkład jest dla nas bardzo ważny!

Działania w projekcie PChN

PTMR oraz PTN angażują się wspólnie w celu zapewnienia dostępu lekarzy POZ do sprawdzonej wiedzy medycznej dotyczącej rozpoznawania i postępowania terapeutycznego w zakresie przewlekłej choroby nerek. Nasze główne cele w projekcie obejmują:

  1. Zebranie danych dotyczących diagnozowania i postępowania w PChN w gabinecie lekarza POZ (ankieta).
  2. Opracowanie KURSU ONLINE w zakresie PChN i udostępnienie go lekarzom POZ za darmo.
  3. Przeprowadzenie badania naukowego (epidemiologicznego) dotyczącego faktycznego występowania PChN, rozpoznawania PChN (zwłaszcza na wczesnych etapach) i prowadzenia pacjentów (zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej).

Projekt prowadzi Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

Patronatem honorowym projekt objęło Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.


Kurs online

PTMR, pod patronatem PTN, przygotowuje dla Państwa kurs online zbierające najważniejsze zagadnienia związane z przewlekłą chorobą nerek. Specjaliści w zakresie chorób nerek opracowują dla Państwa materiał do kursu uwzględniający wszystkie najważniejsze aspekty diagnostyki PChN i prowadzenia chorego. Przygotowujemy ciekawe video, kurs w formie krótkich prezentacji, zawierający case study, materiały dodatkowe od pobrania (PDF).

Planowana tematyka kursu obejmuje:

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie PChN. Wystarczy wypełnić ankietę i pozostawić na końcu swoje zgłoszenie. Otrzymacie Państwo powiadomienie o starcie szkolenia online. Dostęp do szkolenia będzie darmowy. Kurs będzie certyfikowany oraz przyznane będą punkty edukacyjne (NIL).

Badanie naukowe

PTMR oraz PTN przeprowadzą w okresie roku 2022 badanie naukowe, do uczestnictwa w którym już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Już teraz mogą Państwo zgłosić chęć uczestnictwa – wystarczy wypełnić ankietę (link powyżej) oraz na jej końcu zaznaczyć chęć udziału w badaniu i zostawić nam swój adres e-mail.

Już teraz zapraszamy serdeczni do udziału wszystkich Państwa, lekarzy POZ. Zarówno z dużych jak i z małych placów, zarówno z dużych ośrodków miejskich jak i małych miejscowości i wsi. Zależy nam na Państwa zaangażowaniu. Jest ono kluczowe dla powodzenia badania. Jednocześnie przygotowujemy dla Państwa solidne wsparcie w zakresie realizacji zadań w badaniu: zarówno merytoryczne (kurs online), jak i finansowe.

Narodowy program Przewlekłej Choroby Nerek prowadzony jest przy wsparciu AstraZeneca.