Piśmiennictwo do PES (jesień 2023)

Podręczniki obowiązkowe w języku polskim

 1. Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015 – obowiązkowe tylko:
  a) część pierwsza: Dziedzina medycyny rodzinnej,
  b) rozdziały: dermatologia, laryngologia, neurologia.
 2. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2022/2023. Wyd. Medycyna Praktyczna (zakres wiedzy obejmujący tematy wymienione w programie specjalizacji z medycyny rodzinnej).
 3. Pediatria w praktyce lekarza POZ, red. Dobrzańska A, Obrycki Ł, Socha P; wyd. Standardy Medyczne, 2022.
 4. ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A, Jodkowska M, Sawiec P (red.), Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017.
 5. Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfamedica press, 2022.
 6. EKG dla lekarzy rodzinnych. Atlas. Red. Szymczyk I., Kusz B., Katowice, wyd. Fundacja Pro Medico Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, 2022.

*W sytuacji, gdy informacje z podręczników i wytycznych/rekomendacji dotyczą tych samych tematów,  ale z uwagi na czas wydania zalecenia są różne – obowiązuje wiedza najnowsza i aktualne wytyczne.

Wytyczne i rekomendacje – obowiązkowe (obowiązują najnowsze wersje wytycznych, w zakresie wiedzy przewidzianym programem specjalizacji i kompetencji lekarza rodzinnego)**

Rozdziały:
8: Profilaktyka bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
9: Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia/zakażeń meningokokowych.

**W przypadku dokumentów o szerokim zakresie merytorycznym, do egzaminu obowiązuje zakres wiedzy obejmujący tematy wymienione w programie specjalizacji

Podręczniki zalecane:

 1. Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej. Red. A. Mastalerz-Migas, A. K. Jankowska, J. Barański, Wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2021

Edukacyjne strony internetowe (zalecane):

 1. Materiały edukacyjne dostępne na stronie www.ptmr.info.pl
 2. Stanowiska i wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dostępne na stronie: www.ptmr.info.pl

Stanowiska i wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

Dostępne na stronie www.ptmr.info.pl

Akty prawne - obowiązkowe:

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 172)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zmianami (Dz.U. 2019 poz. 736Dz.U.2019 poz. 2120 i Dz.U.2020 poz. 1255)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 2335)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z późn. zmianami (Dz. U. 2018 poz. 753Dz.U.2019 poz. 2118 i Dz.U. 2020 poz. 1964)
 5. Program Szczepień Ochronnych na rok 2023
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zmianami (Dz.U. 2020 poz. 1395Dz.U. 2021 poz. 95 i Dz.U. 2021 poz. 231)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej wraz z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami: p. punkt 8 (Dz.U. 2021 poz. 540)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022 poz. 1965)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych (Dz.U. 2023 poz. 271