Porada edukacyjna na ścieżce diabetologicznej

Porada edukacyjna na ścieżce kardiologicznej

Porada edukacyjna na ścieżce endokrynologicznej

Porada edukacyjna na ścieżce pulmonologicznej

Przykładowy zarys elementów porad edukacyjno-kontrolnych