Książka „Medycyna Podróży 2021-2022” dostępna w sprzedaży internetowej

Sekcja Medycyny Podróżny PTMR rekomenduje książkę „Medycyna Podróży 2021-2022” autorstwa prof. Krzysztofa Korzeniewskiego. Szanowni Państwo Medycyna podróży, interdyscyplinarna specjalność zajmująca się problemami zdrowotnymi w transporcie lądowym, powietrznym i morskim, aktualną epidemiologią chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych oraz wytycznymi i regulacjami dotyczącymi działań profilaktycznych w poszczególnych krajach i regionach świata jest elementem wielu specjalizacji, takich jak choroby zakaźne i pasożytnicze, […]