Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej | PTMR Wrocław

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej.

Cele PTMR:

upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie , umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej , służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych , inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, , zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań , udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.
Motto Pana Profesora Andrzeja Steciwko - pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

Najbliższe wydarzenia:

  • Termin nadsyłania prac do Family Medicine & Primary Care Review

    W związku z licznymi prośbami Uczestników termin nadsyłania streszczeń i prac pełnotekstowych przedłużono do 25 kwietnia 2016 r.

  • FORUM LEKARZA PRAKTYKA forum lekarza

    Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem naszego Towarzystwa we współpracy z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej w ramach cyklu FORUM LEKARZA PRAKTYKA w różnych miastach Polski. Więcej informacji na…

  • Oblicza Współczesnej Interny 2016

    Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem naszego Towarzystwa  w ramach cyklu OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ INTERNY 2016 w różnych miastach Polski.Partnerzy