Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej.

Cele PTMR:

upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie , umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej , służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych , inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, , zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań , udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

 

PTMR realizuje swoje cele m.in. przez:
  • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów, posiedzeń i kominków naukowych oraz naukowo-szkoleniowych,
  • działalność wydawniczą w zakresie medycyny rodzinnej - m.in. serię podręczników "Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego"
  • udział w opracowywaniu wytycznych postępowania lekarskiego, standardów i protokołów w tym zakresie
  • opracowywanie analiz i ekspertyz, wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej
  • organizowanie działalności szkoleniowej, udział członków w różnych formach dydaktyki, zwłaszcza przed- i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej
  • udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów dydaktyki przed i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej
  • udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów specjalizacyjnych z dziedziny medycyny rodzinnej

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.
Motto Pana Profesora Andrzeja Steciwko pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Ta strona wykorzystuje cookies , aby uzyskać najlepszą jakość obsługi . Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie wyrażają Państwo zgodę na przyjęcie wyżej wymienionych plików cookie. Polityka plików cookies.  [ Akceptuję ]