Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej | PTMR Wrocław

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej.

Cele PTMR:

upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie , umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej , służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych , inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, , zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań , udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

PTMR realizuje swoje cele m.in. przez:
 • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów, posiedzeń i kominków naukowych oraz naukowo-szkoleniowych,
 • działalność wydawniczą w zakresie medycyny rodzinnej - m.in. serię podręczników "Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego"
 • udział w opracowywaniu wytycznych postępowania lekarskiego, standardów i protokołów w tym zakresie
 • opracowywanie analiz i ekspertyz, wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej
 • organizowanie działalności szkoleniowej, udział członków w różnych formach dydaktyki, zwłaszcza przed- i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej
 • udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów dydaktyki przed i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej
 • udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów specjalizacyjnych z dziedziny medycyny rodzinnej

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.
Motto Pana Profesora Andrzeja Steciwko - pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

Najbliższe wydarzenia:

 • FORUM LEKARZA PRAKTYKA forum lekarza

  Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem naszego Towarzystwa we współpracy z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej w ramach cyklu FORUM LEKARZA PRAKTYKA w różnych miastach Polski. Więcej informacji na…

 • Zgłaszanie streszczeń i pełnych prac na V Kongres PTMR

  Zapraszamy do zgłaszania streszczeń i pełnych prac na V Kongres PTMR Termin nadsyłania streszczeń: 15.02.2016, prac pełnotekstowych: 29.02.2016 Do wystąpień kongresowych kwalifikowane będą jedynie wyniki projektów badawczych (nie przyjmujemy opracowań…

 • X Jubileuszowy Kongres Top Medical Trends 11-13.03.2016 1649_8966c19fca89d50db33b08ee7371133a_b

    Więcej informacji dostępne na stronie: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=422&p=3172