Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej | PTMR Wrocław

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej.

Cele PTMR:

upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie , umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej , służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych , inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, , zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań , udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.
Motto Pana Profesora Andrzeja Steciwko - pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

Najbliższe wydarzenia:

  • 15-16 listopada 2018r. Konferencja dla lekarzy nt.HIV/AIDS

    Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji nt. “HIV/AIDS”, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku w Warszawie w Hotelu Puławska Residence. plakat_konferencja 15.16.11. 2018 karta_zgloszenia

  • FORUM LEKARZA PRAKTYKA – PEDIATRIA forum lekarza

    Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w 2018 roku Cykl konferencji FORUM LEKARZA PRAKTYKA – PEDIATRIA Kierownik Naukowy: dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Doniec…

  • FORUM LEKARZA PRAKTYKA – MEDYCYNA RODZINNA forum lekarza

    Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w roku 2018 Cykl konferencji FORUM LEKARZA PRAKTYKA MEDYCYNA RODZINNA Kierownik Naukowy: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas więcej informacji…Partnerzy