Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej | PTMR Wrocław

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej.

Cele PTMR:

upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie , umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej , służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych , inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, , zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań , udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.
Motto Pana Profesora Andrzeja Steciwko - pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

Najbliższe wydarzenia:

  • Top Medical Trends 2019

    Więcej informacji na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=884&p=5651

  • FORUM LEKARZA PRAKTYKA – MEDYCYNA RODZINNA forum lekarza

    Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w roku 2019 Cykl konferencji FORUM LEKARZA PRAKTYKA MEDYCYNA RODZINNA Kierownik Naukowy: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas więcej informacji…

  • FORUM LEKARZA PRAKTYKA – PEDIATRIA forum lekarza

    Zapraszamy do udziału w konferencjach organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w 2019 roku Cykl konferencji FORUM LEKARZA PRAKTYKA – PEDIATRIA Kierownik Naukowy: dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Doniec…Partnerzy