Opłać składkę

Po wypełnieniu deklaracji należy uregulować składkę członkowską.
– przelewem na konto: 25 1440 1156 0000 0000 1108 3463 – Bank PKO BP
– szybkim przelewem internetowym

Opłać składkę

Roczna opłata członkowska wynosi 100 zł (w pierwszym roku opłata za członkostwo to 80 zł, a 20 zł to opłata wpisowa)
Dla emerytów i rencistów (po przesłaniu kopii legitymacji emeryta/rencisty): 40 PLN

Zapisz się do naszego Newslettera