Rak Płuca – Kompendium

Wraz z firmą MSD stworzyliśmy dla Państwa kurs zawierający materiały edukacyjne w zakresie epidemiologii, czynników ryzyka, diagnostyki i leczenia raka płuca. Zapraszamy!