Rekomendacje dot. szczepień

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami dla Ministra Zdrowia dotyczącymi szczepień ochronnych, które zostały opracowane przez Grupę roboczą ds. szczepień ochronnych w ramach Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.

Dokument ten stanowi kompleksowe opracowanie, które ma na celu poprawę dostępności i efektywności szczepień ochronnych w cyklu całego życia dla pacjentów w Polsce.

Rada Organizacji Pacjentów jest pierwszym w historii Ministerstwa Zdrowia stałym gremium składającym się z reprezentantów organizacji pacjentów, mającym za zadanie prowadzenie dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia i wymianę poglądów w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia pacjenta.

Potrzeba powołania Rady została dostrzeżona zarówno przez ministra zdrowia, jak i środowiska organizacji pacjentów. Działalność Rady jest kolejnym etapem rozwoju współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów. 

W opracowaniu rekomendacji brali udział eksperci z różnych dziedzin, w tym również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej – lek. Aleksander Biesiada oraz lek. Piotr Gręblowski.

Rekomendacje obejmują szereg istotnych kwestii, w tym strategię szczepień w cyklu całego życia, która podkreśla potrzebę szczepienia nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych, w szczególności tych z grup podwyższonego ryzyka.

Proponowane jest również rozszerzenie programu szczepień o nowe szczepionki oraz zwiększenie dostępności szczepień dla osób starszych i przewlekle chorych. Ważnym elementem jest edukacja społeczeństwa na temat korzyści płynących ze szczepień oraz ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Dokument podkreśla również potrzebę usprawnienia procesu szczepień, w tym możliwość realizacji szczepień w aptekach i ujednolicenie zasad odpłatności.

Zapraszamy do lektury, dokument ma na celu poprawę zdrowia publicznego i zwiększenie świadomości dot. szczepień wśród Polaków.

Dodaj komentarz