Ból to nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, a także opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia – tak mówi definicja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu. Ból towarzyszy pacjentom diagnozowanym i leczonym przez lekarzy rodzinnych w przeróżnych momentach ich chorowania.

Doskonale mówiła o tym Cicely Saunders podając, że tak naprawdę najlepszą definicją bólu jest, kiedy Pacjent mówi, że boli. A boleć może w bardzo wielu obszarach – fizycznym, psychicznym, rodzinnym, społecznym, czy wreszcie – w wymiarze duchowym. Z tymi wszystkimi problemami zwraca się do lekarza rodzinnego Pacjent, z prośbą o rozpoczęcie leczenia.

Jak spojrzeć na tak szeroki aspekt problemów Pacjentów związanych z bólem? Pomocny w tym ma być właśnie ten Kurs, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Zaprosiliśmy do niego specjalistów z różnych dziedzin medycyny tak, aby w jednym miejscu zebrać najważniejsze dla lekarzy rodzinnych, a jednocześnie najbardziej praktyczne spojrzenia na zagadnienia związane z bólem. Z tego Kursu dowiesz się:

 • jak zastosować niesteroidowe leki przeciwbólowe w gabinecie lekarza rodzinnego?
 • jak zastosować leki opioidowe  w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej?
 • jak dopasować lek opioidowy do rodzaju i pochodzenia bólu?
 • jak wybrać pierwszy lek opioidowy z punktu widzenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
 • jak stosować wybrane leki przeciwbólowe (pochodne opioidów – oksykodon, buprenorfinę, czy wreszcie – morfinę)?
 • w jaki sposób rotować lekami opioidowymi?

Kolejnym elementem, który poruszamy w toku Kursu jest leczenie Pacjentów z bólem spowodowanym nowotworem. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu spojrzenie ze strony lekarza rodzinnego, ale także z toku postępowania onkologicznego i wreszcie – paliatywnego. Na uwagę zasługuje również element związany z leczeniem bólu neuropatycznego i bólu trzewnego. Wybraliśmy także najistotniejsze sytuacje kliniczne z punktu widzenia lekarza rodzinnego. Ta część kursu obejmuje następujące elementy:

 • leczenie bólu u Pacjenta pediatrycznego,
 • leczenie bólu u ciężarnej,
 • leczenie bólu u Pacjenta geriatrycznego,
 • interakcje lekowe leków przeciwbólowych,
 • ból u Pacjenta z depresją,
 • ból głowy i migrena,
 • leczenie bólu w toku Covid-19.

Część Kursu poświęciliśmy także na zastosowanie leczenia koanalgetycznego. Kiedy jest dobry  moment na włączenie takiego leczenia i w jaki sposób powinno być ono stosowane? Aby pokryć szerokie spektrum aspektów związanych z leczeniem bólu u naszych Pacjentów, zachęcamy także do wysłuchania przygotowanych materiałów dotyczących pomocy psychologicznej w leczeniu bólu oraz współpracy w zakresie opieki nad Pacjentem ciężko chorym i umierającym, która to opieka sprawowana jest przez poradnie medycyny paliatywnej lub hospicja domowe.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Kursie.