W zakładce „Materiały” znajdą Państwo dokument pdf zawierający informacje o szacunkowych dawkach ekwianalgetycznych stosowanych podczas rotacji opioidów.

Wykład prowadzi:

Jarosław Woroń doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii klinicznej, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego  UJ CM w Krakowie oraz w starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,  biegły sądowy z zakresu farmakologii klinicznej. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, antybiotykoterapią kliniczną oraz  polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej.  

Sekretarz Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,  członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.

POBIERZ PLIK PDF przygotowany dla Ciebie i Twoich Pacjentów: