Oksykodon jest najczęściej stosowanym opioidem na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W stosunku do morfiny, dużo lepiej przenika przez barierę krew-mózg i osiąga w mózgu sześciokrotnie większe stężenie od morfiny, przez co generuje efekt przeciwbólowy większy o około 1,5 do 2 razy. Nie ma dawki pułapowej w odniesieniu do bólu, a inne objawy niepożądane, takie jak np. wpływ na częstość oddechu, korelują ewidentnie z poziomem leku w osoczu.

Większość działań niepożądanych dla opioidów występuje po oksykodonie z podobną częstością jak po morfinie, jednak w porównaniu z morfiną rzadziej zdarzają się koszmary senne i halucynacje. Jest on mniej neurotoksyczny,  rzadziej wywołuje nudności, wymioty oraz świąd. Właśnie dlatego jest dosyć chętnie i często wybierany przez lekarzy – także lekarzy rodzinnych. Może być z powodzeniem stosowany wśród Pacjentów do tej pory opioidonaiwnych, którzy nie stosowali do tej pory żadnego analgetyku opioidowego.

O zastosowaniu oksykodonu więcej w materiale wideo.

Wykład prowadzi:

lek. Katarzyna Blacharska-Krzanowska

Studia medyczne ukończyła w 2002 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę zdobywała w ramach pracy w oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie w 2011 ukończyła specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Odpowiednio w 2015 i 2021 roku zdobyła dyplomy specjalisty medycyny paliatywnej oraz geriatrii.
Przez ponad 18 lat była asystentem i wykładowcą w Collegium Medicum UJ prowadząc zajęcia z chorób wewnętrznych i geriatrii oraz medycyny paliatywnej. Swoją wiedzę wykorzystuje pracując w hospicjach domowych w Krakowie i w Nowym Sączu, gdzie pełni dodatkowo funkcję kierownika medycznego. Od 2021 roku objęła stanowisko lekarza oddziału ogólnego w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
Prywatnie jest mamą córki Joasi.