Opioidy działają bezpośrednio na cztery rodzaje receptorów opioidowych. Są najskuteczniejszymi analgetykami, które (zależnie od dawki) zmniejszają ból zarówno ostry jak i przewlekły. Są bardzo często wykorzystywane w leczeniu bólu. Powodują także poprawę funkcjonalną – warto pamiętać, że nie tylko u Pacjentów chorych na nowotwór, ale także u Pacjentów z bólem pochodzenia receptorowego i neuropatycznego.

W jaki sposób dobrać lek opioidowy do rodzaju i pochodzenia bólu, jednocześnie mając na względzie możliwe działania niepożądane, wywoływane stosowaniem analgetyków opioidowych? Zapraszamy do wideo.

W zakładce „Materiały” znajdą Państwo dokument pdf zawierający trzy różne skale oceny bólu.

Wykład prowadzi:

dr hab. n. med. prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, urodziła się w Warszawie. Studia medyczne ukończyła w Warszawskiej Akademii Medycznej, a studia podyplomowe w dziedzinie „Medycyna Bólu” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2005 r. uzyskała doktorat w dziedzinie medycyny.

Od początku swojej pracy zawodowej pracuje w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie – kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta a do 2010 roku pełni obowiązki kierownika tej kliniki. Od 1997 roku kieruje kliniczną poradnią leczenia bólu. Łagodzenie bólu ostrego i leczenie bólu przewlekłego to nie tylko główne zainteresowania, ale przede wszystkim życiowa pasja. Jest autorem szeregu publikacji na temat patomechanizmu i leczenia bólu. Lubi uczyć i przekazywać wiedzę oraz umiejętności młodym lekarzom.

POBIERZ PLIK PDF przygotowany dla Ciebie i Twoich Pacjentów: