Niesteroidowe leki przeciwzapalne to leki, które najczęściej wybieramy w naszej praktyce lekarzy rodzinnych. Służą do radzenia sobie z takimi dolegliwościami jak bóle głowy, bóle miesiączkowe, bóle zębów, urazy, bóle towarzyszące infekcjom, czy wreszcie przy zwalczaniu gorączki u naszych Pacjentów. Stosujemy je także w bólach przewlekłych, choćby w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa, w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Nie ma niesteroidowego leku przeciwbólowego wolnego od efektów niepożądanych. Jednocześnie niezwykle istotne jest, aby właściwe dobrać niesteroidowy lek przeciwzapalny, względem choroby, którą leczymy, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka związane z danym Pacjentem. Wśród najważniejszych czynników wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań związanych z leczeniem Pacjenta z użyciem niesteroidowych leków przeciwzapalnych są:

  • wiek powyżej 75. r. ż.,
  • cukrzyca,
  • palenie papierosów,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • wywiad epizodów o tle naczyniowym – udar, zawał i inne zaburzenia ze strony układu krążenia.

Więcej o doborze niesteroidowych leków przeciwzapalnych na wybranych przykładach w materiale wideo.

Wykład prowadzi:

Jarosław Woroń doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii klinicznej, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego  UJ CM w Krakowie oraz w starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,  biegły sądowy z zakresu farmakologii klinicznej. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, antybiotykoterapią kliniczną oraz  polekowymi działaniami niepożądanymi  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej.  

Sekretarz Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,  członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.