Sesja Prac Naukowych
XIII Kongresu PTMR

Zarząd Główny PTMR oraz Przewodniczący Sekcji Naukowej PTMR serdecznie zapraszają do udziału w XIII Kongresie PTMR, który odbędzie się w dniach 18-20 października 2024 roku we Wrocławiu. W ramach kongresu odbędzie się Sesja Prezentacji Prac Naukowych.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń prac, które będą oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym. Streszczenia powinny być ustrukturyzowane i zawierać następujące akapity: Wstęp i cel, Metodologia, Wyniki, Wnioski oraz Słowa klucz. Maksymalna długość streszczenia to 250 słów. Przyjmujemy prace oryginalne, systematyczne przeglądy literatury z użyciem metaanalizy oraz analizy przypadku/ów.  

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sesji i nadsyłania swoich zgłoszeń. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich badań, wymiany wiedzy oraz nawiązania wartościowych kontaktów naukowych.

Regulamin przesyłania i oceny streszczeń oraz oceny konkursowej wystąpień naukowych znajduję się poniżej: