Webinar: Znaczenie szczepień dorosłych w chorobach przewlekłych - 07.05.2024 r. godz. 19:00

podaj wiek pacjenta

podaj wzrost pacjenta

masa ciała pacjenta

podaj wartość AST

podaj górną granicę normy AST

podaj wartość ALT

IFG lub cukrzyca

podaj liczbę PLT ☓ 109/L

podaj poziom albumin g/L

Obliczanie wskaźnika FIB-4

START

wynik FIB-4

PIŚMIENNICTWO