Sesja Prac Naukowych – XIII Kongres PTMR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zarząd Główny PTMR oraz Przewodniczący Sekcji Naukowej PTMR zapraszają do wysyłania streszczeń prac oryginalnych na Sesję Prezentacji Prac Naukowych podczas XIII Kongresu PTMR, który odbędzie się w dniach 18-20 października 2024 roku we Wrocławiu.

Streszczenia zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Powinny być ustrukturyzowane i zawierać następujące akapity: Wstęp i cel, Metodologia, Wyniki, Wnioski i Słowa klucz. Nie powinny być dłuższe niż 250 słów. Streszczenia mogą obejmować prace oryginalne, systematyczny przegląd literatury z użyciem metaanalizy, analizę przypadku/ów. 

Tak przygotowane streszczenia prosimy zgłaszać za pośrednictwem poniższej strony internetowej:

Termin nadesłania abstraktów mija 30.08.2024 r.

Autorzy, których prace zostaną zaakceptowane, zostaną poproszeni o przygotowanie e-posterów, a następnie wygłoszenie krótkiego omówienia prezentowanego plakatu. Szczegóły dotyczące prezentacji zostaną przedstawione wraz z informacją o akceptacji pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz zgłaszania abstraktów!

Dodaj komentarz