Aktualności

Nasza misja

  • upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej
  • umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej,
  • służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych,
  • inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań,
  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia i kształcenia kadr medycznych,
  • udział w dyskusjach nad rozwojem systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny rodzinnej i POZ.

Czytaj więcej

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisz się do naszego Newslettera