Pielęgniarstwo Rodzinne PTMR

Znajdą tu Państwo materiały edukacyjne, które pomogą efektywnie wspierać pacjentów w przestrzeganiu zaleceń medycznych, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy jakości życia. Oferujemy praktyczne wskazówki, strategie komunikacji oraz techniki motywacyjne, które można zastosować w swojej codziennej pracy.

Dzięki materiałom dowiedzą się Państwo, jak budować zaufanie, edukować pacjentów oraz monitorować i wspierać ich w procesie leczenia. Państwa rola jest nieoceniona w zapewnianiu, że pacjenci będą konsekwentnie i odpowiedzialnie stosować się do zaleceń terapeutycznych.

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

W artykule przedstawiono istotny problem kliniczny jakim jest nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów w Polsce, który prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, zwiększonych kosztów leczenia i w skrajnych przypadkach do zgonów. Autor wskazuje na różne formy nieprzestrzegania zaleceń, w tym nierealizowanie recept, świadome pomijanie dawek leków oraz przedwczesne przerywanie terapii. Przedstawiono także strategie poprawy, takie jak edukacja pacjentów, uproszczenie schematów leczenia oraz wspieranie samokontroli pacjentów.

Kardas Przemysław. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2014; 12(4): 331-33

Możliwości wspierania pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych

Artykuł podkreśla, że problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów jest  powszechnym zjawiskiem, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych i może prowadzić do istotnych konsekwencji klinicznych oraz ekonomicznych. Zostały przedstawione trzy wymiary przestrzegania zaleceń: rozpoczęcie leczenia, realizację terapii i przerwanie terapii. Autorki proponują różne interwencje, które mogą być stosowane w celu poprawy adherencji pacjentów, takie jak edukacja pacjentów, uproszczenie schematów leczenia, oraz zastosowanie technologii wspierających regularne przyjmowanie leków.

Dworakowska Anna Maria, Aniszewska Adrianna, Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata. Możliwości wspierania pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. Farmacja Polska. 2018; 74(3):164-169.

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań

Podręcznik „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych: Od przyczyn do praktycznych rozwiązań” został opracowany pod redakcją prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr hab. n. med. Przemysława Kardasa.  Zawiera szczegółową analizę problemu niesystematycznego stosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych, omawiając przyczyny, skutki oraz praktyczne metody poprawy współpracy pacjenta z lekarzem. Podręcznik dzieli się na kilka części, w tym ogólne informacje na temat nieprzestrzegania zaleceń wraz z definicją, rozpowszechnienie i następstwa, a także specyficzne wytyczne dla różnych dziedzin medycyny, takich jak hipertensjologia, pneumonologia, diabetologia, kardiologia, gastroenterologia, psychiatria, endokrynologia, pediatria, okulistyka i reumatologia.

Gaciong Zbigniew, Kardas Przemysław (red.). Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań. Naukowa Fundacja Polpharmy, Warszawa, 2015