Pielęgniarstwo Rodzinne PTMR

Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa

Barbara Ślusarska, Katarzyna Kocka, Ludmiła Marcinowicz (red.). Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

Mariola PietrzakBarbara KnoffTomasz Kryczka (red.). Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej – ebook. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021

Porada pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej

Mariola Pietrzak, Beata Ostrzycka, Zofia Sienkiewicz (red.). Porada pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej – ebook. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.

Porada pielęgniarska. Skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie

Ewa Czeczelewska. Porada pielęgniarska. Skrypt do przedmiotu poradnictwo w pielęgniarstwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2023

Klinimetria w świadczeniach zdrowotnych i kształceniu na kierunkach medycznych

Głowacka Mariola, Słodki Maciej. Klinimatria w świadczeniach zdrowotnych i kształceniu na kierunkach medycznych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, Płock 2023