Pielęgniarstwo Rodzinne PTMR

Aplikacje mobilne stanowią nowoczesne narzędzie edukacyjne, dostępne w każdej chwili i miejscu. Zapraszamy do korzystania z aplikacji, które zostały stworzone z myślą o wspieraniu pielęgniarstwa rodzinnego na najwyższym poziomie. Dzięki nim, zawsze będą Państwo na bieżąco z najnowszymi informacjami i praktykami w dziedzinie opieki zdrowotnej.

eMPendium

Zostało stworzone przez Medycynę Praktyczną – wydawnictwo specjalizujące się w tworzeniu publikacji naukowych z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych. Aplikacja jest bezpłatna i mogą korzystać z niej wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, a także studenci uczelni medycznych. eMPendium to przede wszystkim baza leków, gdzie można znaleźć informacje m.in. o substancjach czynnych, dawkowaniu, interakcjach z innymi lekami i aktualnych wysokościach refundacji. Aplikacja umożliwia korzystanie z systemu eWuś oraz daje dostęp do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.

MEDtube

Platforma, na którą specjaliści z całego świata wstawiają filmy przedstawiające zabiegi medyczne wraz z omówieniem. Można tam znaleźć również nagrania wykładów z renomowanych uczelni. Platforma umożliwia edukację opartą na przykładach konkretnych pacjentów, co pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności. Dużą zaletą aplikacji jest również kontakt z ekspertami z różnych dziedzin medycyny. 

Pielęgniarka 75 plus

Aplikacja dla pielęgniarek pracujących na co dzień z osobami starszymi. Zawiera spis chorób, które często występują u pacjentów w podeszłym wieku, rady dotyczące żywienia w różnych stanach chorobowych i zalecane środki opatrunkowe. Program dostarcza także informacji o receptach pielęgniarskich i zasadach ich wystawiania oraz aktualny wykaz substancji czynnych, jakie mogą być w przepisywanych receptach.

NURSEUM

Nurseum to aplikacja, która pozwala na tworzenie terminarzy medycznych dla lekarzy, pielęgniarek i studentów. Umożliwia tworzenie harmonogramów oraz automatyczne raportowanie czasu pracy i wykonywanych zabiegów. W aplikacji można tworzyć bazy pacjentów i wysyłać im przypomnienia o wizytach, co przydaje się szczególnie medykom prowadzącym własne praktyki lekarskie. Terminarz to również źródło wiedzy eksperckiej w formie artykułów napisanych przez specjalistów.

Diagnostic Nurse

Aplikacja została opracowana, jako narzędzie edukacyjne dedykowane pielęgniarkom  i studentom pielęgniarstwa, a jej głównym celem jest wspomaganie użytkowników w ocenie klinicznej pacjentów. Zapewnia dostęp mobilny do 241 skal i kwestionariuszy oceny podzielonych na 21 sekcji, według układów w organizmie człowieka lub niektórych najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się pielęgniarki w swojej praktyce. DiagNurse wyposażona jest w trzy główne zakładki, które jednocześnie odzwierciedlają jej funkcjonalności: 

  • Narzędzia oceny stanu pacjenta – umożliwia kalkulację i pomiar oceny stanu pacjenta z listy dostępnych skal, testów diagnostycznych i standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego;

  • Lista pacjentów – pozwala stworzyć i wyświetlić listę pacjentów, dodawać lub usuwać badania do wybranych z listy pacjentów;

  • A-Z przewodnik – umożliwia dostęp do opisu i szczegółowych informacji dotyczących użytych w aplikacji skal, testów diagnostycznych z odniesieniami do literatury.

TOM - Transkulturowa Opieka Medyczna

Najważniejsze informacje o religiach świata pomocne podczas opieki medycznej. 

Szybkość infuzji

Kalkulator przydatny w codziennej opiece nad chorymi, który do podawania leków wymagają pompy. W prosty sposób pozwala określić jaka powinna być nadana prędkość przepływu przy podawaniu leków.