Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej patronuje następującym projektom i wydarzeniom:

Nazwa przedsięwzięcia

Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna
Forum Lekarza Praktyka – Pediatria

Opis

Cykle konferencji naukowo szkoleniowych, organizowane w różnych miastach Polski, dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i innych lekarzy pracujących w POZ

Link do strony wydarzenia

Organizator/Partner projektu

Medical Experts

Czas trwania

Od 2016 r., obecnie patronat przyznany na rok 2020

Nazwa przedsięwzięcia

USG w Medycynie Rodzinnej. Szkoła Dolnośląska

Opis

Szkolenia z ultrasonografii dedykowane dla lekarzy rodzinnych

Link do strony wydarzenia

Organizator/Partner projektu

Klaster Innowacyjna Medycyna

Czas trwania

Bezterminowo

Nazwa przedsięwzięcia

Internetowy program edukacyjny InternaNews

Opis

Szkolenia on-line oraz treści edukacyjne dla lekarzy rodzinnych, internistów i innych lekarzy POZ

Link do strony wydarzenia

Organizator/Partner projektu

Connectmedica sp. z o. o. we współpracy z Boehringer Ingelheim

Czas trwania

2018-2019 r.

Nazwa przedsięwzięcia

Portal edukacyjny sprawdzoneterapie.pl

Opis

Interdyscyplinarny portal edukacyjny dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Link do strony wydarzenia

Organizator/Partner projektu

Polpharma SA

Czas trwania

2019 r.

Nazwa przedsięwzięcia

Program edukacyjny wczesnej diagnostyki chorób wątroby

Opis

Program skierowany do lekarzy rodzinnych/POZ oraz pacjentów, mający na celu budowanie świadomości i poprawę wiedzy w zakresie schorzeń wątroby, ze szczególnym zwróceniem uwagi na NAFLD.

Organizator/Partner projektu

Sanofi-Avensis sp. z o. o.

Czas trwania

Nazwa przedsięwzięcia

XIV Kongres Top Medical Trends

Opis

Coroczny największy kongres dla lekarzy rodzinnych i wszystkich zainteresowanych nowościami w medycynie.

Link do strony wydarzenia

Organizator/Partner projektu

Termedia sp. z o. o.

Czas trwania

21-23 marca 2020 r.

Zapisz się do naszego Newslettera