| MATERIAŁY DODATKOWE |

W ramach kursu “Opieka Koordynowana w Pulmonologii i Alergologii” przygotowaliśmy dla Państwa materiały edukacyjne uwzględniające postępowanie z pacjentami z POChP w warunkach POZ.

Materiały te obejmują kluczowe kwestie związane z diagnozowaniem i leczeniem POChP, w tym informacje o zastosowaniu leków w terapii POChP. Szczególną uwagę poświęcono poradnictwu antynikotynowemu, leczeniu zaostrzeń POChP, terapii niefarmakologicznej, a także omówieniu współistnienia astmy i POChP, co jest istotnym elementem nowoczesnych metod leczenia.

Klinik, aby pobrać materiały dodatkowe:

Kurs powstał dzięki wsparciu:

AstraZeneca-logo-1024x338-1

Projekt edukacyjny pod patronatem:

Projekt bez nazwy (7)