Ból trzewny związany jest z rozciąganiem struktur trzewnych np. torebki wątroby, nerki, ściany jelita, niedokrwieniem, zmianami zapalnymi gdy uwalniane są mediatory zapalne, a wreszcie z przyczyn neuropatycznych, np. wskutek ucisku na struktury nerwowe unerwiające daną okolicę. Ból ten występuje często u Pacjentów z chorobą nowotworową. Nawet jedna trzecia z nich może doświadczać tego typu dolegliwości. Jest to ból o słabej lokalizacji, dość często rozlany, czasami rzutowany. Jest to także ból któremu towarzyszą inne objawy np. gorączka, złe samopoczucie, nudności.

Najczęściej jest tak, że nasilenie bólu słabo związane jest z bezpośrednim uszkodzeniem narządów, tzn. silny ból może zdarzyć się nawet przy niewielkim uszkodzeniu. Ból ten powinien być leczony zgodnie z drabiną analgetyczną Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Najczęściej zaleca się stosowanie złożonego leczenia polegającego na podawaniu leków z różnych grup, a to ze względu na złożony patomechanizm występowania tego bólu. Stosować można niesteroidowe leki przeciwzapalne. Skuteczne są one np. w kolce żółciowej i nerkowej. Wraz z opioidami wykazują działanie synergistyczne. Podobne skuteczne działanie w wypadku kolki nerkowej osiągnąć można z zastosowaniem metamizolu.

Nie wykazano ewidentnej przewagi jednego spośród opioidów nad pozostałymi w zakresie leczenia bólu trzewnego. Warto natomiast pamiętać, że przy dolegliwościach bólowych o znacznym nasileniu (tj. powyżej 4 w skali NRS), należy sięgać po leki z drugiego stopnia drabiny analgetycznej, a w NRS powyżej 7, po leki z trzeciego stopnia drabiny analgetycznej, tak aby interwencja przeciwbólowa była adekwatna do potrzeb Pacjenta.

W bólach kolkowych zaleca się dołączenie do leczenia leków rozkurczowych, np. łatwo dostępnej w Polsce drotaweryny albo hioscyny. Można stosować leczenie koanalgetyczne –  stosuje się sterydy skuteczne w bólu trzewnym, w objawach niedrożności jelit ich skuteczność rodzi wątpliwości, czy gabapentynę, która może zmniejszać nadwrażliwość w obrębie trzewi. Jeśli w wybranych przypadkach zastosowane leczenie z użyciem leków przeciwbólowych i koanalgetycznych jest nieskuteczne, warto rozważyć zastosowanie technik interwencyjnych.