Czwarta edycja Kursu Leczenia Bólu PTMR wystartowała!

Informujemy, że dzięki wspólnej decyzji PTMR i Partnera Kursu, firmy GL Pharma, w tej edycji zostanie przeszkolonych aż 200 osób. Przez wzgląd na duże zainteresowanie, o udziale decydowała kolejność zgłoszeń w zapisach.

Zawartość Kursu będzie dostępna wyłącznie dla zalogowanych uczestników, którym udało się zapisać
do udziału w IV edycji.

Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnych edycjach Kursu, kliknij w poniższy link.

Zapraszamy!

Naszym zadaniem jest dostarczenie Państwu, lekarzom rodzinnym, wiedzy w zakresie leczenia bólu, w tym w szczególności w zakresie stosowania leków opioidowych. 

Sekcja Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu PTMR, wspólnie z zaproszonymi specjalistami w zakresie leczenia bólu, przygotowała Kurs leczenia bólu dla lekarzy rodzinnych. Kompleksowo obejmuje on podstawowe zagadnienia związane z rozpoznawaniem i leczeniem bólu ostrego i przewlekłego w gabinecie lekarza rodzinnego. Stanowi podstawę niezbędną do przeprowadzenia skutecznej i prawidłowo dobranej interwencji medycznej. 

Kurs jest dla uczestników bezpłatny dzięki współpracy z partnerem, firmą GL Pharma.

Zaproszenie od Prezes PTMR:

Film informacyjny o kursie:

Leczysz pacjentów
z bólem ostrym?

Prowadzisz leczenie
chorych onkologicznie?

Masz praktyczne
wątpliwości?

Ból jest zjawiskiem uniwersalnym. Zarówno ostry, jak i przewlekły jest powodem zgłaszania się pacjentów do gabinetu lekarza rodzinnego. Zadaniem lekarza jest w tym wypadku skuteczna interwencja. Kurs pozwala lekarzom poprawić ich umiejętności w zakresie rozpoznawania i diagnozowania bólu, prowadzenia jego kontroli. Wreszcie daje praktyczne wskazówki i narzędzia w zakresie jego leczenia. Wszystko to z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i bezpieczeństwa pacjenta. 

Każdy moduł obejmuje materiały video (krótkie), podzielone materiałami edukacyjnymi w formie pisemnej, przykładami (case study + pytania ankietowe), a kończy się testem. Ukończenie modułu daje możliwość uzyskania dostępu do kolejnej części kursu. Uczestnicy otrzymają dostęp do dodatkowych przygotowanych materiałów. 

1

Przekazujemy praktyczną wiedzę!

2

Wspieramy proces uczenia się w czasie kursu.

3

Stawiamy na kontakt z innymi uczestnikami kursu.

Plan kursu:

 1. Wstęp, powitanie uczestników kursu. 
 2. Ból ostry i przewlekły. Aspekty praktyczne w POZ:
  1. Diagnostyka i leczenie bólu ostrego i przewlekłego – dr n. med. Anna Błażucka
  2. Ocena bólu w gabinecie lekarza rodzinnego. Drabina analgetyczna (od paracetamolu po leki opioidowe) – lek. Agnieszka Matusiak-Jońska
 3. Zastosowanie NLPZ w gabinecie lekarza rodzinnego:
  1. NLPZ w gabinecie POZ – ogólne zasady stosowania – dr hab. n. med. Jarosław Woroń
  2. Dobór NLPZ na wybranych przykładach – dr hab. n. med. Jarosław Woroń
  3. Ostry ból krzyża. Postępowanie przeciwbólowe (case study). 
  4. RZS. Postępowanie przeciwbólowe (case study). 
 4. Stosowanie leków opioidowych w warunkach POZ:
  1. Dopasowanie leku do bólu (podstawy) – dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
  2. Wybór pierwszego leku opioidowego w POZ – dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
  3. Oksykodon – II szczebel drabiny – jak go wykorzystać? – lek. Katarzyna Blacharska-Krzanowska
  4. Buprenorfina – nadużywana czy zbyt rzadko stosowana w POZ? – lek. Katarzyna Blacharska-Krzanowska
 5. Morfina – zasady stosowania w praktyce lekarza rodzinnego.
  1. Stosowanie leków opioidowych w bólu nienowotworowym (case study)
  2. Ból przebijający. Definicja i postępowanie.
  3. Rotacja leków opioidowych w POZ. Jak to zrobić poprawnie? – dr hab. n. med. Jarosław Woroń
 6. Ból spowodowany nowotworem – postępowanie lekarza rodzinnego:
  1. Rozpoznawanie bólu i wdrażanie leczenia na wczesnym etapie rozpoznawania nowotworu – lek. Aleksander Biesiada
  2. Leczenie bólu nowotworowego w toku postępowania onkologicznego – lek. Katarzyna Szklener
  3. Ból nowotworowy u pacjentów w leczeniu paliatywnym. Podstawowa interwencja paliatywna w gabinecie lekarza rodzinnego – dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 7. Ból neuropatyczny i ból trzewny – co można zrobić w podstawowej opiece zdrowotnej:
  1. Rozpoznawanie i wdrażanie leczenia bólu neuropatycznego – lek. Albert Jaznach
  2. Najczęstsze sytuacje w gabinecie POZ: neuropatia cukrzycowa, popółpaścowa (case study). 
  3. Ból trzewny – jak prawidłowo rozpoznać i leczyć.
 8. Szczególne sytuacje kliniczne w gabinecie POZ:
  1. Ból u pacjenta pediatrycznego – podstawy – lek. Anna Kominek
  2. Ból u ciężarnej.
  3. Ból u pacjenta geriatrycznego. Leczenie bólu u pacjentów z otępieniem – dr n. med. Marzena Dubiel 
  4. Interakcje lekowe leków przeciwbólowych (w tym opioidów) – lek. Marcin Lewicki
  5. Ból u pacjenta z depresją – lek. Anna Krupa
  6. Ból u pacjenta ze schorzeniami neurologicznymi (SM, Parkinson) (case study).
  7. Bóle głowy. Migrena – dr n. med. Anna Błażucka
  8. Leczenie bólu w COVID-19.
  9. ABC postępowania w leczeniu powikłań stosowania leków przeciwbólowych.
 9. Koanalgetyki i postępowanie towarzyszące leczeniu bólu:
  1. Omówienie koanalgetyków i momentu ich włączania w POZ – dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prof. UMed
  2. Stosowanie sterydów w leczeniu bólu (case study). 
  3. Stosowanie leków rozkurczowych w bólu trzewnym i nowotworowym.
  4. Pomoc psychologiczna – dr Anna Ratajska
  5. Leczenie rehabilitacyjne.
  6. Współpraca z pielęgniarką paliatywną, rola pacjenta i rodziny w monitorowaniu i leczeniu bólu w domu – mgr Dorota Bogdanowicz

FAQ:

Jak planujemy realizować kurs?

Nie utonąć w ogólnikach, skupić się na praktyce. 

Kto jest realizatorem kursu?

Kurs realizowany jest przez Sekcję Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, przy współpracy z zaproszonymi prelegentami.

Ile kosztuje kurs?

Dzięki partnerstwu z firmą GL Pharma kurs jest dla uczestników wszystkich edycji zaplanowanych do końca czerwca 2022 roku bezpłatny!

Co to jest edycja kursu?

Kurs realizowany jest w cyklach. Najbliższy planujemy na wczesną jesień 2021 (październik). Do końca czerwca 2022 roku planujemy jeszcze trzy edycje. Po uruchomieniu edycji kursu określona grupa uczestników ma 5 tygodni na jego zrealizowanie. W tym czasie dostępna jest dla nich platforma, wszystkie materiały oraz opieka merytoryczna. Uczestnicy mogą także komunikować się między sobą, komentować i zadawać pytania do materiałów.

Czy planowane są punkty edukacyjne?

Tak, jak najbardziej. Każdy uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, o ile zrealizuje kurs w okresie zadanych 5 tygodni danej edycji oraz uzyska minimum 60% prawidłowych odpowiedzi w testach w toku kursu.

Wyłączny Partner projektu