Podcasty edukacyjne

Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci (2019)

Część 1


Pobierz podcast – część 1

Część 2


Pobierz podcast – część 2

Część 3


Pobierz podcast – część 3

Część 4


Pobierz podcast – część 4

Część 5


Pobierz podcast – część 5

Część 6


Pobierz podcast – część 6

Część 7


Pobierz podcast – część 7

Część 8


Pobierz podcast – część 8

Część 9


Pobierz podcast – część 9

Pobierz rekomendacje

Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ (2016)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD) – rekomendacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowane na podstawie zaleceń Polskiej Grupy ekspertów NAFLD (2019)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

ReKOMendacje PostępowaniA w GRYPie u dzieci dla lekArzy podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GRYPA (2019)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Zapisz się do naszego Newslettera