Podcasty edukacyjne

Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci (2019) – część 1

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ (2016)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD) – rekomendacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Opracowane na podstawie zaleceń Polskiej Grupy ekspertów NAFLD (2019)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

ReKOMendacje PostępowaniA w GRYPie u dzieci dla lekArzy podStawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GRYPA (2019)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Bezpieczne stosowanie benzodiazepin w podstawowej opiece zdrowotnej – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych (2019)

Pobierz podcast Pobierz rekomendacje

Zapisz się do naszego Newslettera