PES: najlepsze wyniki w sesji wiosennej

Sesja wiosenna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 2022 roku z medycyny rodzinnej jest już za nami. Serdecznie gratulujemy wszystkim lekarzom, którzy przystąpili do egzaminu! Jednocześnie chcielibyśmy wyróżnić osoby, które zdobyły największą ilość punktów.