Ogólnopolski rejestr PIMS

CoViD-19

Ogólnopolski rejestr pacjentów z zespołami zapalnymi związanymi z pandemią COVID-19 u dzieci  to inicjatywa, której celem jest uzyskanie jak najlepszego wglądu w nową chorobę wynikającą z przebytego zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci – zespół PIMS w kraju. Dotychczasowe informacje o zespole PIMS oraz szczegóły rejestru (badania MOIS CoR) zostały omówione w ramach webinaru. Zachęcamy każdego lekarza, który […]