Organy prasowe PTMR | Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Organy prasowe PTMR

Family Medicine & Primary Care Review
To recenzowane czasopismo naukowe, adresowane do zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i wszystkich pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz studentów. Zawartość kwartalnika jest indeksowana przez: Central European Journal of Social Sciences and Humanities, DOAJ, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2014: 104.25, wartość znormalizowana 7,32), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 12 pkt., Polską Bibliografię Lekarską, Polską Bibliografię Naukową, Scopus, Ulrich’s International Periodicals Directory, WorldCat.

 

Redaktor Naczelna: dr hab. Donata Kurpas, prof. UM

Wydawca: Continuo

Pełne informacje o kwartalniku znajdziecie Państwo na jego stronach: http://www.familymedreview.org/

Link do zgłaszania prac: http://www.editorialsystem.com/family


„Lekarz POZ/General Practitioner”
To czasopismo (kwartalnik) o charakterze edukacyjnym, skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy w czasie swojej praktyki mają możliwość zetknięcia się praktycznie z każdym problemem zdrowotnym – od banalnych przeziębień do ciężkich schorzeń różnych narządów.
Na łamach czasopisma można znaleźć aktualne wytyczne postępowania w diagnostyce i terapii różnych schorzeń wraz z praktycznymi komentarzami, a także opisy przypadków, wywiady i artykuły pisane przez praktyków dotyczące najczęstszych problemów codziennej praktyki lekarskiej w POZ.

 

Redaktor Naczelna: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Wydawca: Termedia
Więcej informacji i prenumerata:
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98

 


Forum medycyny rodzinnej

Czasopismo (dwumiesięcznik) o charakterze edukacyjnym, skierowane do lekarzy rodzinnych i nie tylko. Zawiera przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych, opisy ciekawych przypadków klinicznych, dotyczących wielu dziedzin medycyny, oraz informacje praktyczne dotyczące prowadzenia praktyki lekarskiej. W “Forum Medycyny Rodzinnej” zamieszczane są polskie standardy i zalecenia, obowiązujące lekarza rodzinnego. Regularnie publikowane są także aktualności oraz kalendarium szkoleń, zjazdów i konferencji. Do każdego numeru czasopisma dołączany jest zestaw 20 pytań. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi lekarz będzie mógł otrzymać 20 punktów edukacyjnych rocznie. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie i ilość otrzymanych punktów edukacyjnych. Odpowiedzi można udzielać na stronie internetowej www.fmredu.viamedica.pl

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Wydawca: Viamedica

Więcej informacji i prenumerata:http://www.fmr.viamedica.pl/