Ogólnopolski Projekt Badawczy „Przesiewowa Diagnostyka Słuchu u pacjentów 55+. Zgłoś udział praktyki LR | Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Ogólnopolski Projekt Badawczy „Przesiewowa Diagnostyka Słuchu u pacjentów 55+. Zgłoś udział praktyki LR

Szanowni Państwo,

Pogorszenie jakości słyszenia rozpoczyna się już od 20 r.ż. i stopniowo postępuje. Zgodnie z zaleceniami każdy pacjent po 50 r.ż. powinien rokrocznie być przebadany audiometrem w kabinie akustycznej. Problem ten był jednak dotychczas marginalizowany.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zainicjowało zatem ogólnopolski program przesiewowego badania słuchu u pacjentów 55+. Jego założeniem jest przebadanie jak największej populacji pacjentów celem diagnozy społecznej problemu niedosłuchu i wypracowanie rekomendacji w tym zakresie, oraz wsparcie lekarzy POZ w tym zakresie.

Szczegóły Programu przedstawione były podczas V Kongresu PTMR. Jako partnera wybraliśmy firmę Słuchmed posiadającą szeroką sieć pracowni diagnostyki słuchu w całym kraju. Każdy lekarz POZ może w ramach Programu bezpłatnie skierować na badanie słuchu dowolną grupę pacjentów – w zależności od Państwa wyboru badanie odbędzie się bądź w najbliższej Państwa placówce sieci Słuchmed, bądź z wykorzystaniem sprzętu mobilnego w Państwa przychodni.

Aby przystąpić do Programu wystarczy zgłosić akces bezpośrednio na mój adres mailowy: bartosz.sapilak@umed.wroc.pl – przedstawiciel Słuchmed skontaktuje wtedy się z Państwem osobiście.

 

Pozostaję z poważaniem,

Dr n. med. Bartosz J. Sapilak

Koordynator Naukowy Programu

Ogólnopolski Projekt Badawczy „Przesiewowa Diagnostyka Słuchu u pacjentów 55+”

bartosz.sapilak@umed.wroc.pl

 

zaproszenie