O PTMR | Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

O PTMR

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. Cele PTMR:

 • upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 • umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej,
 • służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych,
 • inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań,
 • udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

PTMR realizuje swoje cele m.in. przez:

 • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów, posiedzeń i kominków naukowych oraz naukowo-szkoleniowych,
 • działalność wydawniczą w zakresie medycyny rodzinnej – m.in. serię podręczników „Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego”
 • udział w opracowywaniu wytycznych postępowania lekarskiego, standardów i protokołów w tym zakresie,
 • opracowywanie analiz i ekspertyz, wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej,
 • organizowanie działalności szkoleniowej, udział członków w różnych formach dydaktyki, zwłaszcza przed- i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej,
 • udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów dydaktyki przed i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej,
 • udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów specjalizacyjnych z dziedziny medycyny rodzinnej.

Pliki do pobrania:

Deklaracja Członkowska