„Family Medicine & Primary Care Rewiev” | Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

„Family Medicine & Primary Care Rewiev”

Jest nam miło poinformować, iż czasopismo „Family Medicine & Primary Care Rewiev”, organ prasowy PTMR, uzyskało istotny wzrost punktacji i obecnie ma 14 pkt MNiSzW. Gratulacje dla redaktor naczelnej, dr hab. Donaty Kurpas, prof. UM, a także dla całego zespołu redakcyjnego oraz Wydawnictwa Continuo.
Zapraszamy autorów do publikacji prac oryginalnych. Regulamin publikacji jest dostępny na www.familymedrewiev.org
Językiem publikacji nadal jest język polski, ale bardzo mile widziane prace w języku angielskim.