Czasopisma PTMR | Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

“Family Medicine & Primary Care Review”

familyKwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji, rezydentów oraz studentów.

Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświadczalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych. Kwartalnik jest organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, wydawanym przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych. Wartość merytoryczna kwartalnika została doceniona przez lekarzy rodzinnych, Ministerstwo Zdrowia, CMKP oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej – czasopismo znajduje się na wykazie lektur obowiązujących do egzaminu specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej.

opis: Family Medicine

rozmiar: 11,69 KB
pobrań: 8238
data: 2008-09-17 12:51:57
Redaktorem Naczelnym czasopisma jest dr hab. Donata Kurpas – Adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskiech we Wrocławiu.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (6,07 pkt) oraz EMBASE/Excerpta Medica, MNiSzW 5 pkt.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: www.familymedreview.org

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej przyznaje co roku nagrody za najlepsze prace opublikowane na łamach kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review. Szczegóły znajdziesz tutaj: Nagrody na najlepsze prace publikowane w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review


“Forum medycyny rodzinnej”

forum“Forum Medycyny Rodzinnej” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, które jest redagowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Czasopismo ma przede wszystkim charakter edukacyjny, staranny dobór tematyki artykułów i poruszanych problemów ma jednak znaczenie praktyczne. Dwumiesięcznik zawiera przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych, opisy ciekawych przypadków klinicznych, dotyczących wielu dziedzin medycyny, oraz informacje praktyczne dotyczące prowadzenia praktyki lekarskiej. W “Forum Medycyny Rodzinnej” zamieszczane są polskie standardy i zalecenia, obowiązujące lekarza rodzinnego. Regularnie publikowane są także aktualności oraz kalendarium szkoleń, zjazdów i konferencji.
Do każdego numeru czasopisma dołączany jest zestaw 20 pytań. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi lekarz będzie mógł otrzymać 20 punktów edukacyjnych rocznie. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie i ilość otrzymanych punktów edukacyjnych.

Odpowiedzi można udzielać na stronie internetowej www.fmredu.viamedica.pl

Za prenumeratę czasopisma “Forum Medycyna Rodzinna” przysługuje 5 pkt edukacyjnych.

Czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus (3,64), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt).

http://www.fmr.viamedica.pl/